Publicerat: 2018-03-16 Extra årsmöte

Varmt välkomna till extra årsmöte med BOiU

Dag och tid: Onsdagen den 11 april klockan 17
Plats: Drottninggatan 8, Uppsala
Handlingar finns på denna länk.

Föredragningslista

1. Fastställande av föredragningslistan
2. Stadgeändringen
3. Beslutet av Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar
4. Ekonomiska rapporter, revionsberättelse

Alla medlemmar är välkomna och har rösträtt på årsmötet. Tala om att du kommer genom att fylla i uppgifterna nedan.

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen för BOiU i frågor som rör medlemskap, om du vill engagera dig som volontär eller annat som rör föreningen.

Gunilla Oltner, ordförande

070-631 56 40

gunilla.oltner@styrelse.boiu.se

Behöver du eller ett barn hjälp? Eller har du andra frågor? Kontakta oss som jobbar här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här