Lokala barnombud

För dig som bor utanför Uppsala län

BOiU finns till för dig som bor i Uppsala kommun och för dig som behöver hjälp med frågor inom Region Uppsalas verksamhet.

Bor du någon annanstans i Sverige kan du börja med att vända dig till elevhälsan, socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. På några platser i Sverige finns lokala barnombud.

Myndigheten Barnombudsmannen

Se faktaruta.

Lokala barnombud

På några andra ställen i landet finns kommunala barnombud. Vad de gör kan se lite olika ut, men alla jobbar med frågor kring barns rättigheter. Barnombudet i Uppsala län tycker att det bör finnas lokala barnombud i hela landet, och allra helst fristående från kommun och landsting/region. Som ni ser på antalet i listan har vi en lång väg att nå dit.

Utöver de vi listat nedan (och om du vet någon vi missat hör gärna av dig!), så finns det också olika former av barnrättsstrateger/ungdomssamordnare inom såväl kommuner som regioner som bland annat arbetar med att implementera barnkonventionen i verksamheten. Dessa har dock sällan någon roll i att vara stöd i frågor kring ett visst barn, och därför har vi inte med dem här.

 

Kommun/Region Kontakt Fristående Webbplats
Borås Stad, elevombud Johanna Armå Webbplats
Botkyrka kommun Ewa Hollén Webbplats
Jönköping kommun, barn- och elevombud Helen Petersson Webbplats
Malmö Stadsmissionen – Unga forum Fristående Webbplats
Norrköpings kommun, barn- och elevombud Stephan Andersson Webbplats
Göteborg Stadsmissionen – Unga forum Fristående Webbplats
Sigtuna kommun, barn-och elevombud Hedi Haferkamp Webbplats
Simrishamns kommun Sofi Jonasson Webbplats
Stockholm Stadsmissionen – Unga station Fristående Webbplats
Stockholm och Umeå Barnrättsbyrån Fristående Webbplats
Strängnäs kommun Helena Edvinsson Webbplats
Uppsala kommun och region BOiU Fristående Webbplats
Västerås kommun Sara Holm Stålhand Webbplats
Västra Hisingen, Göteborg Ingrid Persson Webbplats
Region Örebro län Elisabeth Eriksson och Jan Viding Webbplats
Österåker kommun Mariambi Lembke-Håkansson Webbplats

Förslag till motion

Här finns ett underlag till den som vill driva frågan om lokalt barnombud i sin kommun eller kanske på region/landstingsnivå.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här