Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi har tagit fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material. Ladda ner eller beställ det kostnadsfria materialet på barnrätt...

Butiken

I vår webbutik kan du bli medlem i föreningen och köpa våra barnrättsprylar. Till butiken.
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Pristagare 2017: Café Genomfarten För enträget arbete för unga i behov av en plats att finnas och synas på, och för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort stödbehov. Genomfarten får Barnrättspriset i Uppsala 2017 – eftersom alla barn h...

Barnskyddsrådet i Uppsala län

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan och verksamhetsutveckling utifrån barnets rättigheter. Barnskyddsrådet arrangerar ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se. Trailern hittar du här . Varje barn har lika rättigheter - varje dag 76 367 barn och unga lever i Uppsala län. Barn har rättigheter vad de än gör och vil...
Nätverket för barnvänlig vård

Nätverket för barnvänlig vård

Det går att mäta barnvänlig vård! Kriterier finns nu att börja jobba med där barn får vård. Se rutan "Viktiga dokument". Vi vill att de ska vara tillräckligt tydliga för seriöst kvalitetsarbete OCH lätta att förstå för personal och familjer. Vi har testat att...
Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund . Fördelningen av bidraget beslutas av styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund. Bidraget administreras av Barnombudet i Uppsala län. Besked om ansökan Ni som har ansökt kommer att få bes...
In my shoes

In my shoes

För aktuella utbildningstillfällen, se ruta till höger. Intervjumetoden In my shoes hjälper barn ca 3-11 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. In my shoes har även prövats för äldre barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Under intervjun ...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca13-30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn elle...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Vecka 54 Vecka 54* är BOiU:s satsning för att informera om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos skolelever. I Vecka 54 ingår barnrättslektioner och lunchhäng tillsammans med organ...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord görs av ungdomar i Uppsala på sommarlovet. Veckan efter midsommar 2017 producerades första numret av Ord av en redaktion om nästan 30 stycken 10-15-åringar. Vi höll till på Stadsbiblioteket och Gottsundabiblioteket. Läs Ord #1 på Ords egen...
Word

Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word vill stärka ungas ...
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev på den här länken . Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan.

Tack - bara en sak kvar!

Klicka på länken i mejlet som vi skickat dig, så vet vi att det är just du som har skrivit upp din mejladress. Du måste klicka på länken för att få nyhetsbrevet. Hittar du inte mejlet? Kolla skräpposten.
Prenumerationen bekräftad

Prenumerationen bekräftad

Tack! Du kommer nu att få nyhetsbrevet. Du kan ändra dina inställningar eller sluta prenumerera med länkarna längst ner i varje nyhetsbrev.
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...

Samverkansdagen

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 1999 Samverkansdagen, en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan. Seminariedag 2017:...

Dialogdag

En inspirations- och utbildningsdag för dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn. 2017 Onsdag 8 november på Grand. Arrangemang: BOiU, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSO Uppsala län Se filmerna i följd ...
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker ...

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här