Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi har tagit fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bild, symboler och tecken. Med stöd av material...

Butiken

I vår webbutik kan du bli medlem i föreningen och köpa våra barnrättsprylar. Till butiken.
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län. Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, i Uppsala län. Priset består av äran, ett dip...

Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen. BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988 . Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län. Cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionom...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet...
Tidigare utbildningsdagar

Tidigare utbildningsdagar

Här listas alla tidigare utbildningsdagar som arrangerats av Barnskyddsrådet i Uppsala län. Information om aktuella utbildningsdagar hittar du här .
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Alla som arbetar på uppdrag av Region Uppsala kan utan kostnad få hjälp av barnombudet. Ring eller mejla så börjar vi planera. Nyhetsbrev Skriv upp dig här för att få nyheter från barnrättsarbetet inom Region Uppsala Läs de senaste ny...
Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård ska bidra till bättre barnanpassad vård. Nätverkets medlemmar är sjukvårdande verksamheter. De skattar sig själva och granskar varandra utifrån framtagna kriterier. Patienter och föräldrar kommer till tals. Läs mer på nätve...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma står sedan våren 2018 på egna ben. Läs om föreningen på knashemma.se Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som anti...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Lunchhäng Högstadiet. Lunchhäng är BOiU:s koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever. Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politik...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord är Uppsalas yngsta magasin. Det görs av barn och unga. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och BOiU .  
Word

Word

Av unga, för unga i Uppsala Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016)....
Annonsera i Word

Annonsera i Word

Annonspolicy Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter. Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsp...
Var med i Word

Var med i Word

Words redaktion består av elever från gymnasieskolor i Uppsala. Det finns alltid plats för en till! Visst vill du vara med och göra tidningen som hälften av Uppsalas gymnasieelever läser, Sveriges – så vitt vi vet – enda tryckta, lokala ungdomsmag...
Tidningsarkiv

Tidningsarkiv

Words första nummer gavs ut i april 2006. Här på sidan finns hela arkivet. Trevlig läsning!

Tipsa Word

Vad tycker du att Word ska skriva om? Kom med en idé!
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev. Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan.

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Det är styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag. Barnombudet i Uppsala län administrerar endast ansökningar. Ansökan Ansökningar kan endast göras 8 januari-28...

Ansökan om Guldkantsbidraget

Ansökningar kan endast göras 8 januari-28 februari i formuläret nedan. Vi läser inte ansökningar som kommer utanför ansökningstiden. Vi läser inte ansökningar som skickas på annat sätt än via formulär nederst på denna sida. Om formuläre...

Redovisning av Guldkantsbidraget

Redovisning av Guldkantsbidraget Alla aktiviteter som genomförts med stöd av Guldkantsbidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret . Redovisning sker endast i formulär nedan. Om formuläret inte syns är det för tidigt eller för sen...

På gång

Här finner du våra aktuella utbildningar och andra arrangemang. Arrangemang är kostnadsfria om ej annat anges. Hittar du inte det du söker? Eller har du idéer på utbildningar vi borde ordna? Kontakta osss gärna .  

Utbildningar

Vill skicka ett stort tack till er för upplägg och genomförande av föreläsning och workshop om barnkonventionen! Det var mycket uppskattat från vårt håll och det har startat upp många tankar och förslag på hur vi ska arbeta vidare” Chef i Tierps kom...
Likarättsutbildning för barns trygghet

Likarättsutbildning för barns trygghet

Praktiskt arbete med ­barn­konventionen.  Gratis och lätt att använda.  För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter Till utbildningen Personal Arbeta praktiskt med barnkonventionen för att motverka kränkningar och främja ...
Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

BOiU:s barnrättsutbildning för dig som arbetar inom kommunen innehåller en film och en diskussion i arbetsgruppen. Vi kan också komma ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. Kontakta oss gärna! Arbetar du ino...
Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn ca 3-11 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. In my shoes har även prövats för äldre barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Man jobbar tillsammans med barnet, och i slutändan blir det...
Utbildning för pedagoger

Utbildning för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen. Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha ska...
Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

I princip alla som arbetar inom Region Uppsala ska genomgå vår utbildning i barnrätt. Hela utbildningen finns på Pingpong (inloggning krävs). Filmen som ingår i utbildningen kan ses här:  
Utbildningsdagar i barnskydd

Utbildningsdagar i barnskydd

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Läs mer .
Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varand...
Children's program

Children's program

Barn vill berätta, om vuxna vill lyssna! Utbildningen till ledare i Children's program ger dig kunskaper för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö. Children's program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år. ...

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här