Medarbetarna på Infoteket med Barnrättspriset 2019, vid prisutdelningen i Infotekets lokaler på Barnkonventionens 30-årsdag den 20 november 2019. Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Tidigare pristagare

Barnrättspriset 2018: Fyrisgården

Fyrisgården har under 77 år bidragit med unika aktiviteter för barn i alla åldrar. De skapar en arena för möten mellan generationer, mitt i staden. De har varit en röst…

Barnrättspriset 2017: Café Genomfarten

För enträget arbete för unga i behov av en plats att finnas och synas på, och för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort stödbehov. Genomfarten får Barnrättspriset i…

Barnrättspriset 2015: Axelina förskola

För ett målmedvetet och tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet och möjlighet till att påverka…

Barnrättspriset 2014: Bror Hjorths hus

Kriterierna för 2014 års barnrättspris var Tillgänglighet, Delaktighet och Likabehandling/normkritiskt förhållningssätt utifrån barnkonventionens artiklar 2 – om allas lika värde och 12 – om barns rätt att uttrycka sig och…

Barnrättspriset 2013: Föreningen 4H

Föreningen 4H:s vision är att ALLA barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Denna vision omsätter Uppsala läns FH i praktiken på många…

Barnrättspriset 2012: Uppsalahem

Uppsalahem har på ett föredömligt sätt arbetat med barns rättigheter genom att erbjuda gratis eller billiga aktiviteter och även genom att låta barn och unga själva påverka sin omgivning och…

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här