Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar.

Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill det. Kontakta oss gärna.

Mer stöd och råd

Du hittar länkar till ställen där barn och unga kan få stöd och hjälp om du klickar på den rosa bilden ”Få hjälp” överst på sidan.

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vi håller barnets perspektiv. Vi vill prata med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Geografisk begränsning: Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala.

Vi kan:

 • hänvisa till var det går att få stöd och hjälp i olika frågor.
 • följa med på möten mellan den som sökt vårt stöd och en myndighet, t ex skola eller socialtjänst. Vår roll är att företräda och bevaka barnets rättigheter. Vi företräder inte barnet eller barnets vårdnadshavare juridiskt.
 • medla i situationer där läget blivit låst.
 • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå för densom sökt rådgivning.
 • formulera klagomål eller överklaganden.
 • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer.

Vad Barnombudet inte kan göra

Geografisk begränsning: Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

 • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
 • bistå med pengar
 • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
 • bistå med juridisk hjälp från jurister
 • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Utanför Uppsala län?

Vi finns i Uppsala och finns framför allt till för dig som behöver hjälp och bor i Uppsala län.

Bor du någon annanstans i Sverige? Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här