Publicerat: 2017-11-18 18 november

Vi räknar ner till Barnkonventionens födelsedag den 20 november! Lär dig om barnets rättigheter och ta del av information blandat med tips och intervjuer. Läs mer och se tidigare luckor här.

 

pokal

Artikel 14 – Barn har rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet

 

Barnets och familjens rätt att tro och tänka fritt ska respekteras. Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.

Några länder har reserverat sig mot den här artikeln och menar att barnets rätt till religionsfrihet strider mot deras tradition och i vissa fall mot lagstiftningen.

 

Artikel 1 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter säger att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med ett förnuft och samvete. Ett samvete är enligt Nationalencyklopedin ”förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt.” Ett exempel där en kan hävda sin samvetsfrihet är genom vapenvägran. Idag finns därför även vapenfri tjänst vid militär tjänstgöring.

Förr kallades vapenvägrare för samvetsömma och de kunde dömas till böter, fängelse eller straffarbete vid vägran att göra krigs-tjänst. En av de första dokumenterade vapenvägrarna i Sverige var Olof Hansson från Broby i Skåne (1863). Olof hävdade religiösa skäl till att inte tjänstgöra inom militären.

I dag kan debatten om samvetsfrihet ses i bland annat frågan om sjukvårdspersonalens möjlighet att vägra utföra specifika arbetsuppgifter, till exempel om en barnmorska får säga nej till att utföra en abort för att det strider mot hens moral. I svensk lag finns det ingen sådan samvetsklausul. Det här är något man kan tycka väldigt olika om. Vissa tycker att samvetsfriheten bör gå före. Medan andra hävdar att abortlagen och kvinnans rättigheter går före en individs samvetsfrihet samt att aborter är en del av yrket.

 

18 november

1976 – Spaniens parlament etablerar demokrati efter 37 år av diktatur.
1928 – Musse Pigg visas för första gången i den tecknade filmen Musse Pigg som ångbåtskalle.
1343 – Fred sluts mellan Sverige och Danmark i Varberg.

 

 

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här