fbpx

Publicerat: 2018-11-18 18 november

Alla barn har rätt att må bra. Barn har rätt till en så bra levnadsstandard som möjligt och staten ska hjälpa till. Det står i barnkonventionens artikel 27. I Sverige har vi utifrån detta valt att servera skolmat, något man inte gör i alla länder. I tidningen Ord, som vi ger ut, berättar en utbytesstudent att hemma i Tyskland så tar barn och unga med sin egen lunch till skolan. Läs artikeln i Ord #2.

När vi träffade Uppsalas femteklassare tyckte många att skolmaten behövde bli bättre och vissa skolor ville att dem skulle servera mer mat, hur är skolmaten på din skola?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här