Publicerat: 2018-03-15 Verksamhetsberättelse 2017

Klicka på bilden för att komma till den fullständiga verksamhetsberättelsen.

Länkarna från bilden: tidningenord.se   barnrättföralla.se   boiu.se/medlem   boiu.se/material   facebook.com/typsahar

Förord

Oj, vilket viktigt arbete – men det måste vara tungt?

Ovanstående är en av de vanligaste kommentarerna personalen på BOiU får när de berättar var de arbetar. Och det stämmer ju, framförallt att det är viktigt. Men vissa stunder och dagar kan det absolut vara tungt också. Att lyssna på en förtvivlad förälder med ett barn som har ett problem som inte blir löst, eller att vara frustrerad över världens tillstånd som syntes tydligt genom #metoo och som skapar så många flyktingar är två exempel på detta.

Men de allra flesta dagar är arbetet väldigt roligt. Att få chansen att vara med och se till att många barn får det bättre på en massa olika sätt är fantastiskt.

Under 2017 har föreningen utökats med fler medlemmar som vill bidra till att barnets rättig­heter stärks och det är extra glädjande. Fler har blivit aktiva och bidrar med sitt engagemang och sina kunskaper, och fler följer och delar våra inlägg på sociala medier.

Vadå barnombudsmannen? Ni är ju inte män!

citatet ovan är mycket vanligt och har sagts många gånger när vår kvinnliga personal besöker skolklasser. Utifrån dessa reaktioner, och för att ha ett mer genusneutralt och enkelt namn, byttes namnet från Barnombuds­mannen i Uppsala till Barnombudet i Uppsala län vid årsmötet 2017.

I namnet syns nu också bättre att föreningen inte enbart arbetar i Uppsala kommun, utan även via avtal med Region Uppsala och satsar på hela länet.

BOiU fortsätter i sin strävan och arbetar målmedvetet för att barns rättigheter ska förverkligas i hela Uppsala län.

Gunilla Oltner, ordförande

Läs verksamhetsberättelsen

Läs verksamhetsberättelsen här (pdf)

Verksamhetsberättelse för avtalet med Region Uppsala

Innehåll

Förord
2017 i siffror
Organisation
Personal och styrelse
Vad vi gjorde 2017
Vi gav stöd och råd
Vi informerade
Vi påverkade
Vi stärkte barns och ungas röster
Avtal med Region Uppsala
Medlemsaktiviteter
Företagssamarbeten
Sociala medier och webb
Ekonomi

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här