Publicerat: 2022-11-21 2022 års Barnrättspris går till Kulturparken

Kulturparken bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter genom sitt mångåriga och inkluderande arbete med att ge barn möjlighet att utöva och ta del av kultur. Därför får Kulturparken 2022 års Barnrättspris.

Kulturparkens mångåriga arbete i ett av Uppsalas socialt utsatta områden har på många sätt visat hur de med sin verksamhet konkret förverkligar barnkonventionens intentioner.

Kulturparken ger barn och ungdomar möjlighet att använda demokratiska verktyg för att organisera sig, genomföra sina idéer och påverka utvecklingen i sitt närområde. Arbetet står stabilt på barnkonventionens fyra grundpelare att alla barn är lika mycket värda, att alla barn har rätt till liv och utveckling, att vuxna ska lyssna på barns åsikter och att vuxna tänka på vad som är bäst för barn.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här