Publicerat: 2019-12-17 5 bästa 2019

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är det som vi är stoltast över 2019.

Vi efterfrågas

Allt fler vill att vi kommer och utbildar i barnrätt – både politiker och medarbetare inom kommun och region, och även i andra delar av landet. Vi räknar med att behovet av kunskap knappast blir mindre 2020 när barnkonventionen blir svensk lag.
Läs mer.

Novemberkalendern

Varje november räknar vi ned till barnkonventionens födelsedag den 20/11. Årets Novemberkalender skrevs av två praoelever och bygger på förbättringsförslag från de klassbesök som vi gjorde i början av höstterminen i årskurs 5.
Läs #novemberkalendern på Facebook eller Instagram.

Nytt Arvsfondsprojekt

Children’s program är ännu ett konkret verktyg som vi kan erbjuda för att stärka barns rättigheter, i det här fallet för barn i missbruksmiljö. Det treåriga projektet erbjuder kostnadsfria ledarutbildningar för att förbättra relationer och förebygga missbruk.
Läs mer.

Konkreta planer i hela Region Uppsala!

I år har det sista fallit på plats, så att alla förvaltningar i Region Uppsala nu har en plan för hur de ska stärka barnets rättigheter vad gäller till exempel beslut, delaktighet och skydd.
Läs mer om vårt arbete med Region Uppsala.

Samarbeten

Vi har dragit igång många samarbeten med företag och organisationer för att kunna arbeta ännu mer för varje barns bästa. Det känns bra att kunna nå ut på nya arenor! Dessutom fick vi i år till en struktur för att på ett meningsfullt sätt kunna använda engagemanget hos juriststudenter som vill vara volontärer.
Läs mer här och här.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här