Publicerat: 2018-11-06 6 november

Artikel 2 innebär att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vet du vad diskriminering är? Lite förenklat går det att uttrycka som att någon som har makt över någon annan behandlar den andra sämre på grund av någon av ”diskrimineringsgrunderna”. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om barn kränker ett annat/andra barn utifrån diskrimineringsgrunderna är det trakasserier.

Om någon kränker ens värdighet till exempel genom ord, ryktesspridning, förlöjligande, slag eller hot, men det inte är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna, är det kränkande behandling. Sker det flera gånger kallas det även mobbning.

Om detta händer dig eller någon du känner: berätta för en vuxen du känner dig trygg med eller kontakta oss på BOiU. Alla har rätt att få vara sig själv. Vi ska respektera varandra.

Novemberkalendern

I BOiU:s novemberkalender öppnas en ny ”lucka” som handlar om barnets rättigheter årligen varje dag fram till 20 november (Barnkonventionens födelsedag). Följ här på hemsidan, på Facebook eller Instagram. Många av bilderna tecknades av barn i Uppsala för att vara en del av konstverket Tusen barn tecknar framtiden.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här