Publicerat: 2018-11-07 7 november

Enligt artikel 6 har alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. I artikel 24 står att barn har rätt till sjukvård. Artikel 6 är så viktig att den har utnämnts som en av barnkonventionens fyra principer.

Vi på BOiU tycker också att denna artikel är väldigt viktig och är därför med och anordnar en utbildningsdag idag på temat att förhindra ett barns risk att dö. Engelska och svenska forskare berättar om hur de jobbar för att undvika dödsfall hos barn. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att skydda barn som riskerar att fara illa.

Novemberkalendern

I BOiU:s novemberkalender öppnas en ny ”lucka” som handlar om barnets rättigheter årligen varje dag fram till 20 november (Barnkonventionens födelsedag). Följ här på hemsidan, på Facebook eller Instagram. Många av bilderna tecknades av barn i Uppsala för att vara en del av konstverket Tusen barn tecknar framtiden.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här