Publicerat: 2018-11-08 8 november

Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp. Det säger artiklarna 19 och 34 i barnkonventionen. Våld och övergrepp är exempelvis slag, psykisk misshandel, vanvård, försummande behandling, prostitution, könsstympning eller påtvingad omskärelse, och sexuella övergrepp. Om du vet eller tror att ett barn utsätts för något sådant ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Läs om hur det går till på boiu.se/oro

boiu.se kan du hitta material och länkar till verksamheter som ger stöd eller svarar på frågor om våld och övergrepp – klicka på ”Få hjälp.” Där finns exempelvis Rädda Barnens ”Stopp! Min Kropp!” om hur vuxna kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Bara du äger din kropp och du har rätt att säga stopp om någon tar på din kropp på ett sätt du inte gillar. Det gäller stora som små.

Novemberkalendern

I BOiU:s novemberkalender öppnas en ny ”lucka” som handlar om barnets rättigheter årligen varje dag fram till 20 november (Barnkonventionens födelsedag). Följ här på hemsidan, på Facebook eller Instagram. Många av bilderna tecknades av barn i Uppsala för att vara en del av konstverket Tusen barn tecknar framtiden.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här