Publicerat: 2021-11-22 Aftab Husseini får Barnrättspriset 2021

Aftab Husseini arbetar mycket engagerat för barn, unga och familjer som nyligen kommit till Sverige.

Projektet Tillsammans går ut på att skapa en mötesplats för ungdomar och unga vuxna i Uppsala. I praktiken handlar det om allt från fritidsaktiviteter till att bidra till anpassning i samhället eller stöd kring asylärenden. Ett stort arbete har lagts för att kvinnor och flickor ska komma till aktiviteter.

Flera av de som nominerat Aftab vittnar om hur viktig hans verksamhet varit för deras barn. Aftabs stora språkkunskaper underlättar för att barn och unga ska känna sig trygga.

Aftabs arbete bidrar till att förverkliga flera viktiga rättigheter i Barnkonventionen.

Se prisutdelningen nedan från på Uppsala stadsteaters Youtubekanal.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här