Hjälp vid mobbing och kränkning Hjälp vid näthat och kränkningar på nätet

Publicerat: 2016-08-05 Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyråerna ger råd och stöd till dig som blivit sämre behandlad än andra. De finns på många olika ställen i Sverige.

Få hjälp

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här