Publicerat: 2018-02-20 Årsmöte 2018

Kallelse till
Årsmöte i föreningen Barnombudet i Uppsala län
Onsdagen den 14 mars klockan 18
Plats: Drottninggatan 8, Uppsala
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars klockan 12.

Alla medlemmar är välkomna och har rösträtt på årsmötet. Tala om att du kommer genom att fylla i uppgifterna nedan.

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen för BOiU i frågor som rör medlemskap, om du vill engagera dig som volontär eller annat som rör föreningen.

Gunilla Oltner, ordförande

070-631 56 40

gunilla.oltner@styrelse.boiu.se

Behöver du eller ett barn hjälp? Eller har du andra frågor? Kontakta oss som jobbar här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här