Publicerat: 2019-11-12 “Barn gör rätt om de kan?!” Föreläsning: hur vuxna kan samarbeta bättre med barn som utmanar

När barn utmanar oss och inte beter sig som vi vuxna vill är det lätt att ryckas med i konflikten och vilja bestämma mer över barnet, eller att släppa alla våra förväntningar.

Psykologen Stefan Boström berättar om hur vi kan vända en ond cirkel och hittar ett samarbete som tar både vuxnas och barns bekymmer på allvar.

Föreläsningen vänder sig framför allt till föräldrar och andra vuxna nära barn, samt till personer som arbetar med barn.

Stefan Boström är legitimerad psykolog under specialisering i pedagogisk psykologi. Han är certifierad utövare av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) och medlem i Nätverket lågaffektiva psykologer.

Han jobbar till vardags med utbildning, handledning och verksamhetsutveckling i verksamheter som stöter på barn och unga med starkt utmanande beteende. Mer information om honom på hans hemsida.

När: 27 november, kl 18-19.30
Var: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset ingång 70, Uppsala OBS Vi har bytt lokal till Grönwallsalen

Är du medlem i Barnombudet i Uppsala län, eller intresserad av att bli? Kom till kl 17.30 så får du veta mer om barnrätt och BOiU.

Sofie Juhlin

Sofie är ansvarig för vårt medlemsarbete, och kontakt med annonsörer och företag som vill bidra/samarbeta med oss. Hon har också hand om våra event.

018 700 99 39

sofie.juhlin@boiu.se

BOiU samarbetar med Cajsa’s kök.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här