Publicerat: 2020-06-15 Barn- och ungdomsdialoger

Vi hjälper till så att barn och unga kan berätta vad de vill för beslutsfattare, och så att beslutsfattare kan få veta vad barn och unga tycker.

Det här gör vi dels i samband med klass- och skolbesök, och dels vid speciella tillfällen när barn/unga, vi eller beslutsfattare tycker att det behövs.

Några exempel på dialogtillfällen från den senaste tiden:

  • Vi har stöttat Uppsala kommun i samband med ett antal dialoger med mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever angående
    • bygge av nya skolor,
    • kommunens program för barn och ungas psykiska hälsa
    • på ett bibliotek inför ombyggnad av barnavdelningen.
  • 2019 genomförde vi dialoger med förskole- och skolbarn för att få veta vad de tycker om utemiljön hemma och på förskolan samt trafiken på vägen till och från förskolan, inför konferensen Uppsala health summit.
  • En serie klassbesök gjordes 2019 med kollektivtrafiken/UL i Enköping inför beslut om ändringar i stadslinjenätet.

Dialogkartan

Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut? Då är BOiU:s dialogkarta ett bra verktyg.

Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Kort sagt är kartan en god hjälp för att kvalitetssäkra barndialoger.

Kontakta oss om du är intresserad av att använda kartan eller vill att vi bistår dig vid utformning av dialog med barn och unga.

Läs mer om dialogkartan.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här