Hjälp vid ätstörning Hjälp vid depression/nedstämdhet Hjälp vid familjeproblem Hjälp vid mobbing och kränkning Hjälp vid näthat och kränkningar på nätet

Publicerat: 2021-03-03 Barn- och ungdomshälsan

Barn-och ungdomshälsan tar emot barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, i åldern 6-18 år.

Telefonrådgivning på 018-611 25 29.

Få hjälp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här