Publicerat: 2021-05-21 Barn ska få berätta om sin syn på pandemiåret

I över ett år har vi levt med covid-19 och restriktioner i samhället. Hur tänker barn och unga kring pandemiåret? Det ska en ny studie ta reda på. Studien genomförs av forskare vid Uppsala universitet tillsammans med Barnombudet i Uppsala län.

Svara på enkäten

Bakgrund

– Det är viktigt att barn och ungas upplevelser och åsikter får höras under denna speciella tid. Särskilt nu när vi har nya virusvarianter och också barnen verkar bli smittade i högre utsträckning och genomgår testning oftare. Vi undrar hur barn och unga ser på corona och informationen om pandemin nu när det gått en längre tid, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

I den förra studien var tilliten till myndigheterna mycket hög och distansundervisning på gymnasiet var nytt. Både för- och nackdelar rapporterades. Åtta av tio kände oro och de flesta fritidsaktiviteterna hade pausats. Det återspeglades i barnens svar om saknaden av sina aktiviteter. Endast ett fåtal barn testades då och något vaccin fanns inte i sikte. Hur är det nu? Hur tänker barn och unga? Vad är deras oro och vad hoppas de på efter pandemin?

– Många funderar på hur vi ska leva efter pandemin, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet. Det är viktigt att barn och unga får vara delaktiga i hur vi bygger upp vårt samhälle och våra vanor igen. Det här är ett sätt att göra barn och ungas röster hörda i samhällsdebatten.

I den förra studien uttryckte ungdomar att de ville ha mer information särskilt riktad till dem. De tyckte att en del råd var motsägelsefulla. De upplevde även en känsla av ansvar för att skydda de äldre genom att inte träffa dem.

Studien som lanseras nu ska ta reda på vilka informationsbehov som finns idag och hur barn och unga tänker kring framtiden.

Förra årets studie finns här

Om studien

Studien leds av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrivs av forskargruppen Chap (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet i samarbete med Barnombudet i Uppsala län. Enkäten är öppen fram till sista juni 2021.

Kontakt

anna.sarkadi@pubcare.uu.se, 070 611 36 91

lisa.skiold@boiu.se, 018 700 99 31

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här