Publicerat: 2017-02-06 Barnets rätt i tobaksfrågan – Tobacco Endgame

               

 

Barnombudsmannen i Uppsala har tillsammans med totalt 140 organisationer, företag och myndigheter undertecknat Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  Uppmaningen till Sveriges politiker är att sätta ett måldatum för utfasningen av rökningen i vårt land och göra en plan för hur vi ska nå det målet till år 2025!

BRiT- Barnets Rätt i Tobaksfrågan är en viktig del i arbetet med att nå ett rökfritt samhälle 2025. Det handlar om att tydliggöra barnets rätt i tobaksfrågan och belysa WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ur ett barnrättsperspektiv, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av beslut på alla nivåer i tobaksfrågan och berör därmed barn i allra högsta grad. Båda konventionerna visar vårt ansvar och våra möjligheter att tillgodose barnets rättigheter.

Utbildningsmaterial, bland annat en PP-presentation att använda i skolan för unga och informationsmaterial hittar du på www.tobaksfakta.se

Slutsatser som kan dras utifrån de båda konventionerna är:

  • Barnets bästa innebär en rökfri miljö.
  • Barn har rätt till god utbildning och information om tobak.
  • Tobaksreklam är oförenligt med principen om barnets bästa.
  • Barn har rätt till tobaksavvänjning som är åldersanpassad.
  • Barn har rätt till bättre efterlevnad av åldersgränsen och skärpt lagstiftning behövs för återförsäljare.
  • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa kräver att folkhälsopolitiken skyddas från påverkan av tobaksindustrin.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här