Publicerat: 2016-08-10 Skola och förskola

Barnkonventionen gäller varje barn och överallt i hela samhället.

Innehåll från barnkonventionen finns med i de regler som styr skolan och dessutom i många svenska lagar.

Tips till de som bestämmer

Vi har information som du kan tipsa de som bestämmer i skolan om.

Vi på BOiU kan också ge dem utbildning i hur de ska göra! Se kontaktrutan!

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här