fbpx

Publicerat: 2018-11-16 Barnhearing

1994 var det premiär för Barnhearing där barn får framföra frågor och önskemål till Uppsalas kommunalråd. Detta genomförs årligen till och med 2007, då det ersätts av konceptet Hur är läget?

Så här gick det till på ett års Barnhearing och Barnmöte

Under hösten var Barnombudsmannen i Uppsala ute i skolorna och talade om barns rättigheter och delaktighet. Klasserna fick utse två representanter som satt med i på Barnhearing. Ofta hade eleverna frågor som var välgenomtänkta och som imponerade politikerna. Det var ett forum som visade på vikten av att höra barnens röster.

Politikerna fick sedan besöka en klass för att bearbeta frågorna och berätta för eleverna hur planerna för åtgärder såg ut.

Uppföljning skedde sedan på ett Barnmöte under våren där barn och politiker fick redovisa hur det var tänkt kring deras fråga.

” Det var en fröjd att få delta i BO:s barnhearings med politiker. Frågorna förbereddes i berörda skolklasser, för det mesta låg- och mellanstadieklasser.”

– Ulf Lundström, strateg på Uppsala kommun

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här