barnets rättigheter barnkonventionen

Publicerat: 2020-01-01 Barnkonventionen är svensk lag

Sverige lovade redan 1990 att följa FN:s barnkonvention. Sedan dess har rättigheter i barnkonventionen skrivits in i många svenska lagar.

Sedan den 1 januari 2020 är dessutom hela barnkonventionen svensk lag.

Du hittar information om hur barnkonventionen fungerar om du klickar på den gröna rutan ”Barns och ungas rättigheter” ovan. Där hittar du också barnkonventionen som lättläst, kortversion, och i fulltext.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Sverige åtog sig 1990 att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna. I och med det ska barnkonventionen finnas med i alla våra lagar.

Den 1 januari 2020 blev hela barnkonventionen svensk lag.

En särskild kommitté granskar hur länderna följer barnkonventionen. Läs den senaste granskningen här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här