Publicerat: 2018-01-16 Barnrätt för alla-lådan

Lådan är framtagen inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Läs mer om projektet på barnrättföralla.se

Illustrationer av Rebecca Karlén

Beställ lådan här.


Innehåll

Häfte

Häfte med handledningar och lektionsidéer som kan ge inspiration till att använda materialet.

Rättvänt

Rättvänt är ett memoryspel som syftar till att barn ska lära sig mer om barnkonventionen och sina rättigheter.  Rättvänt finns också att beställa separat här.

Berättigheter

Berättigheter är ett diskussionsmaterial bestående av fem enkla berättelser som anknyter till olika rättigheter. I lådan finns berättigheterna illustrerade. På barnrättföralla.se finns alla Berättigheter även med symbolstöd och teckenstöd.

Samspel

Barn- och vuxenfigurer i kartong, att använda som samtalsstöd tillsammans med Berättigheter.

Josefin Högberg

Josefin Högberg

Projektledare Likarättsprojektet

Josefin är speciallärare och arbetar med Likarättsprojektet. Hon är också kontaktperson för Barnrätt för alla.

018 700 99 38

josefin.hogberg@boiu.se 

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här