Publicerat: 2018-01-16 Barnrätt för alla-lådan

Lådan är framtagen inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå.

Illustrationer av Rebecca Karlén

Beställ lådan här.


Innehåll

Häfte

Häfte med handledningar och lektionsidéer som kan ge inspiration till att använda materialet.

Rättvänt

Rättvänt är ett memoryspel som syftar till att barn ska lära sig mer om barnkonventionen och sina rättigheter.  Rättvänt finns också att beställa separat här.

Berättigheter

Berättigheter är ett diskussionsmaterial bestående av fem enkla berättelser som anknyter till olika rättigheter. I lådan finns berättigheterna illustrerade. På Barnrätt för allas sida finns alla Berättigheter även med symbolstöd och teckenstöd.

Samspel

Barn- och vuxenfigurer i kartong, att använda som samtalsstöd tillsammans med Berättigheter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här