fbpx

Publicerat: 2017-03-16 Barnrättsarbetet i Uppsala tryggat

Ett större annonsköp i tidningen Word tryggar BOiU:s verksamhet för 2017.

Precis före årsmötet igår kväll fick BOiU besked att Uppsala kommun skjuter till 400 000 kronor till föreningen, i form av ett annonsköp i ungdomsmagasinet Word. På detta sätt räddas hotade delar av verksamheten, bland annat Word och arbetet med att stärka barns och ungas röster. Dessutom ökar Uppsala kommun sin kontaktyta mot gymnasieelever i kommunen.

– Ett av Words mål har alltid varit att vara en dialogyta mellan kommunen och unga. Det har ibland varit lite svårt att få förvaltningar och nämnder att använda sig av den här effektiva kanalen, så det här är ett stort framsteg, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef för föreningen Barnombudsmannen i Uppsala.

I och med det extra bidraget kan föreningen också genomföra de planerade aktiviteterna under 2017. Några exempel:

  • Lyfta fokusfrågorna likabehandling (även för att motverka antidemokratiska krafter), sexuella övergrepp (förebygga, ge stöd, bidra till att skapa rutiner mot och vid övergrepp), föräldrastöd, psykisk hälsa bland barn och ung
  • Genomföra skolveckor på högstadiet och mellanstadiet med information och dialog, i samarbete med politiker och organisationer. På gång: 20-24/3 på Lysa och Palmbladsskolan.
  • Fortsätta ge ut Word – av unga, för unga i Uppsala sedan 2006, och nu med förstärkt webbnärvaro.
  • Bistå kommunen i att genomföra dialoger mellan beslutsfattare och barn och unga.
  • Arbeta med att erbjuda grundkunskap om barnkonventionen för personal (t ex inom förskola, skola, fritid, socialtjänst) och förtroendevalda inom kommunen, samt att bistå i att ta fram interna planer för att flytta fram positioner för barnets rättigheter.

– Det känns oerhört skönt att BOiU nu kan försäkra såväl enskilda, som verksamheter som arbetar nära barn, eller som tar beslut som berör barn, att vi kan fortsätta finnas till hands som ett stöd för att stärka barnets rättigheter, säger Lisa Skiöld.

– Vi kommer dock att fortsätta att söka fler partners som är intresserade av att stödja arbetet, och välkomnar näringslivet i diskussioner om det.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här