Publicerat: 2018-08-27 Barnrättskalendern

Barnrättskalendern går att köpa i vår webbutik (så långt lagret räcker). Den innehåller en massa bra-att-veta om barns rättigheter.

Vi delar i början av varje läsår ut Barnrättskalendern till elever i årskurs 5. Vet du en årskurs 5 som borde få besök av oss? Hör av dig till Karin.

Vi har inte tryckt någon kalender för det aktuella läsåret.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här