Uppsala 4H mottar Barnrättspriset 2013

Publicerat: 2013-11-20 Barnrättspriset 2013: Föreningen 4H

Föreningen 4H:s vision är att ALLA barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Denna vision omsätter Uppsala läns FH i praktiken på många olika sätt. Föreningen bedriver en bred verksamhet med djurhagar, stadsodling, filmklubbar och olika lovaktiviteter i form av dagläger eller övernattningsläger.

Uppsala län av 4H har hela tiden förmågan att tänka ett steg längre för att verksamheten ska vara tillgänglig för fler än den breda massan barn och unga. De ser särskilt till att inkludera barn i familjer med låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av olika kön och härkomst nås av verksamheten Detta gör de på ett genomtänkt och kreativt sätt, dels genom att tänka till kring hur inbjudningar utformas, men också genom att ha kontakt med andra ideella organisationer som Attention eller med kvinnoboenden och socialtjänst. Sammantaget finns det ett väl utvecklat arbete kring tillgänglighet och likabehandling som också stämmer överens med ambitionerna i barnkonventionen och 4H är väl värda vinnare av årets Barnrättspris.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här