Maria Malmberg-Wallin berättar om Bror Hjorths hus verksamhet för barn vid prisutdelningen av Barnrättspriset 2014.

Publicerat: 2014-11-20 Barnrättspriset 2014: Bror Hjorths hus

Kriterierna för 2014 års barnrättspris var Tillgänglighet, Delaktighet och Likabehandling/normkritiskt förhållningssätt utifrån barnkonventionens artiklar 2 – om allas lika värde och 12 – om barns rätt att uttrycka sig och bli lyssnad till.

De flesta av de som har nominerat sig till priset har en jättefin verksamhet för barn och/eller unga, och många har också en medvetenhet kring att tänka på normer, åtminstone kön. Flera försöker också arbeta med både tillgänglighet och delaktighet.

Vinnaren av priset har länge arbetat med alla dessa kriterier, och även specifikt med barns rättigheter.

Bror Hjorts hus vänder sig till barn från cirka 3 år till och med gymnasiet. De möter förskolor, grundskolor, särskolor, fritids, gymnasiet och allmänhet antingen i sin lokal eller genom uppsökande verksamhet. Visningarna är gratis sedan 2007. Utifrån teman belyses olika aspekter av konsten, som identitet, könsroller eller rättigheter.

I verkstadsverksamheten används bilden som språk, och fokus ligger på vad barnet/ungdomen vill berätta, inte att bedöma om något är fult eller fint.

Lokalerna är tillgängliga även för personer som t ex använder rullstol, och visningarna finns anpassade för synskadade personer. Muséet har valt att ha bilderboksvisningar återkommande, som ett sätt att också tillgängligöra för de som har ett motstånd/ovana vid att gå på konstutställning.

Vid vårens utställning med Shaun Tan bjöds särskilt nyanlända elever in, något som ledde till fina betraktelser och berättelser där ungdomarna tydligt berörts av konsten och det syns att den haft relevans för deras liv. Deras målningar utifrån utställningen blev sedan en egen utställning.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här