fbpx
Charlie håller upp diplomet som visar att Axelinas förskola tilldelats 2015 års Barnrättspris av Barnombudsmannen i Uppsala och Uppsala kommun.

Publicerat: 2015-11-20 Barnrättspriset 2015: Axelina förskola

För ett målmedvetet och tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet och möjlighet till att påverka sin vardag. Axelinas egen nominering beskriver grunden i deras arbete väl:

Barnen tilltalas med sina namn, aldrig som en representant för sitt kön, etnicitet, ålder. Vi läser litteratur som visar olika levnadsmönster. Pedagoger diskuterar normer kontinuerligt för att öka sin medvetenhet om vilka normer som råder just nu i barngruppen.

Sammantaget är Axelina väl värda 2015 års Barnrättspris!

Förutom äran består priset av ett glaskonstverk tillverkat av Ulven glasblåseri i Ulva kvarn.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här