fbpx

Publicerat: 2016-11-20 Barnrättspriset 2016: Anna Sarkadi som representant för CHAP

2016 års Barnrättspris tilldelas professor Anna Sarkadi som representant för CHAP – Barnhälsa och föräldraskap, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Anna Sarkadi tilldelas priset dels för bredden i sin verksamhet, som innehåller bland annat föräldrastödsprogrammet Triple P och tidig screening av språk och motorik, och dels för att snabbt fått igång ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman, vilket har fångat upp ett stort behov hos en utsatt grupp barn. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället.

Läs mer.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här