Medarbetarna på Infoteket med Barnrättspriset 2019, vid prisutdelningen i Infotekets lokaler på Barnkonventionens 30-årsdag den 20 november 2019. Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Publicerat: 2019-11-20 Barnrättspriset 2019: Infoteket om funktionshinder

För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Prisutdelningen sker på Infoteket på barnkonventionens födelsedag den 20 november.

Infoteket om funktionshinder är en resurs för alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar.  På Infoteket finns bland annat ett bibliotek, ett visningstorg om kognitivt stöd och personlig vägledning. Infoteket arrangerar öppna och kostnadsfria föreläsningar och kurser.  

Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala. 

Infotekets hemsida

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här