fbpx

Publicerat: 2016-08-22 Barns rätt till staden – om barns rörlighet i staden

Tanja Joelsson har gjort fältarbete med barn i åldrarna 7-13 år i Uppsala och Storvreta, och undersökt hur de ser på sitt bostadsområde och hur de tar sig runt i sitt lokalsamhälle. Tanja diskuterar vilken slags tillvaro utformningen av gator, vägar och bebyggelse skapar för barn. Tanja är postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.

Därefter följer panelsamtal om hur vi gör staden tillgänliig för barnen.

  • Kristina Stavlind, trafikkonsulent och ansvarig för projektet Säkra skolvägar som inventerat skolvägar till stadens samtliga 37 grundskolor med lägre årskurser
  • Anders Håkman, trafikplanerare inom strategisk planering
  • Hilde Klasson, vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden
  • Lisa Skiöld, verksamhetschef på föreningen Barnombudsmannen i Uppsala

När: Måndag 19 september kl 19-20.30. Det bjuds på fika från kl 18.45.
Var: Stationsgatan 12, 4:e våningen, lokal Aspen
Arrangörer: Cykelfrämjandet, BOiU, Studiefrämjandet, Uppsala kommun, Europeiska trafikantveckan

Välkommen!

PDF: Barnens rätt till staden 19 sept

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här