Publicerat: 2018-09-06 Barnval 2018

Under Kulturnatten den 8 sep håller vi Barnval på Drottninggatan. Öppet bara för barn!

Under augusti besökte vi cirka 30 klasser i årskurs 5 på 16 olika skolor i Uppsala och träffade över 550 barn. I besöket ingick ett moment där eleverna fritt fick föreslå vad de vill ändra på. I varje klass genomfördes sedan en omröstning. De 7 förslag som var vanligast på samtliga skolor är de som barn kan rösta om under Kulturnatten.

Valresultat? Publiceras på boiu.se tisdagen 11/9.

Vill du veta mer om omröstningen, kontakta Fredrik Norén.

Vill du veta mer om våra klassbesök, kontakta Karin Mellin.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här