fbpx
Barn med skylt Barnombudet i Uppsala län

Publicerat: 2017-04-07 BOiU byter namn – blir BOiU

Sedan den 6 april heter föreningen BOiU inte Barnombudsmannen i Uppsala utan Barnombudet i Uppsala län. Namnbytet speglar en delvis förändrad verksamhet – och en förändrad verklighet.

Anställda på BOiU får ofta frågan varför det heter Barnombudsmannen i Uppsala. Inte minst ställer barn frågan när kvinnlig personal är på besök i skolor. Efter årsmötesbeslut heter föreningen nu Barnombudet i Uppsala län.

– För många vuxna har ordet ”barnombudsman” en viss status. Vi behåller därför ”barnombud” i bestämd form för att markera att vi är det officiella ombudet, säger verksamhetschef Lisa Skiöld.

– BOiU är fortfarande rätt ställe för barn och vuxna att vända sig till vid frågor som gäller barnets rättigheter eller möjlighet att få rätt stöd i Uppsala. Vi vill också passa på att poängtera att vi se på ordet barnombud i bredare bemärkelse än att stötta enskilda. Vi arbetar med att stärka barns rättigheter på såväl invid- och gruppnivå samt strategiskt.

Verksamheten har hetat Barnombudsmannen sedan starten 1988, vilket var två år innan den statliga myndigheten Barnombudsmannen bildades.

– Genom alla år har vi tagit emot samtal från privatpersoner, företag och organisationer som trott att de vänt sig till myndigheten. Det har uppstått en del förvirring som vi kan undvika nu.

Logotypen behålls med små modifieringar. Den något otympliga men inarbetade förkortningen BOiU blir kvar. Under en övergångsperiod kommer båda namnen antagligen att synas.

2 anledningar att byta namn

  • Könsneutralt – framför allt viktigt i kommunikation med barn
  • Uppsala län – BOiU:s verksamhet rör hela länet, bl a genom avtal med Region Uppsala

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här