fbpx

Publicerat: 2019-12-12 BOiU har tre programpunkter på Barnrättsdagarna 2020

BOiU deltar med tre seminarie-/workshop-pass på barnrättsdagarna i Örebro den 21-22 april.

Hela programmet och anmälan till Barnrättsdagarna finns här.

 

Tisdag 21 april

Kl 13-14, Seminariepass 1i: Workshop – Barnanpassad vård – ett växande nätverk

All sjukvård där barn vårdas ska vara barnanpassad. Men vad betyder det? Kriterier togs fram 2017 som täcker barnkompetens, vårdmiljö, delaktighet, inflytande och skydd. Ett nätverk med bred förankring i sjukvården ansvarar för kriterierna och metoderna för godkännande genom kollegial granskning. Barn, ungdomar och föräldrar kommer till tals i granskningen. Nästan häften av Sveriges barnsjukvård arbetar redan med kriterierna. Även vuxensjukvård där barn vårdas visar nu intresse.

Vårdas alla barn i barnsjukvård? Nej, en stor del av landets sjukvård för barn bedrivs i lokaler och av personal med kunskap och rutiner som huvudsakligen är för vuxna. Vi har hela tiden haft sikte på att även dessa verksamheter ska ha samma höga ambition som verksamheter där bara barn vårdas. De är välkomna i nätverket.

Workshopledare: Martin Price, Ann Elmqvist Fridh, Katarina Adolfsson Nätverket för barnanpassad vård

Läs mer om Barnanpassad vård.

Kl 13-14, Seminariepass 1d: Möjliggöra för barn att berätta – In my shoes

In My Shoes är en datorstödd intervjumetod för barn – främst för yngre barn eller barn som har svårt att uttrycka sig.

Metoden kan med fördel användas inom socialtjänstens utredningar, såväl inom barnavårdsärenden som familjerätt, inom förskolans/ elevhälsans/skolans arbete kring konflikter eller vid oklarhet kring vilken form av stöd som kan behövas, eller inom vårdsammanhang för att förtydliga barns upplevelser av sin kropp och smärta.

Föreläsare: Lisa Skiöld Barnombudet i Uppsala län och Karin Fängström Uppsala universitet

Läs mer om In my shoes.

Onsdag 22 april

Kl. 11:15-12:15, Seminariepass 4a: Likarättsutbildning förskola och skola.

Ett helhetsgrepp på grundläggande nivå. Presentation av grundläggande kostnadsfria digitala utbildningar till förskolor och skolor. Ett helhetsgrepp för att lägga en gemensam grund inom likarättsfrågor för alla parter som berörs av förskola och skola, dvs barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Utbildningarna är anpassade efter varje målgrupp. Information, begrepp, scenarios och möjlighet till reflektion och diskussion blandas. Allt är lättillgängligt med illustrationer och foton.

Föreläsare: Josefin Högberg Barnombudet i Uppsala län och Åsa Granquist Östersunds kommun

Läs mer om likarättsutbildningen.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här