Publicerat: 2020-12-14 Bra saker 2020

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är något av det som vi gjort under 2020.

  • Vi har givit stöd och råd om enskilda barns rättigheter inom till exempel skola, socialtjänst och vård, så att många barn och familjer fått en bättre tillvaro. Vi har också samarbetat med Uppsala kommuns brukarombud och flera intresseföreningar som arbetar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det har inneburit konstruktiva förslag för att kunna se till att fler barn och unga får rätt stöd i rätt sammanhang.
  • Unga Experter har stärkt sina kontakter med andra unga patientråd i landets barnsjukvård. BOiU är initiativtagare och samordnare för gruppen. Längre ner kan du se en kort film om vad Unga experter gör.
  • Vi har skrivit på för ett nytt flerårigt partnerskap med Region Uppsala och kan därmed fortsätta arbeta med det aktiva barnrättsarbete som pågår inom regionen.
  • Vi har, trots allt, kunnat genomföra många utbildningar med verksamheter i Uppsala kommun och län. Här har engagerade deltagare kunnat ta tillvara barns kompetens och hitta metoder för att kunna forma barns miljö utifrån barns behov. Och vårt Arvsfondsprojekt Children’s program, som utbildar vuxna för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö, har framgångsrikt genomfört sin första ledarutbildning. Alla våra utbildningar finns här.
  • Vi medverkade med hela 3 föreläsningar på Barnrättsdagarna, Barnrättssveriges största happening: om vår webbutbildning Likarätt, om intervjumetoden In my shoes och om det nationella nätverket Barnanpassad vård, som vi samordnar.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Vi utbildar er

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Kontakta oss gärna!

Kommun: lisa.skiold@boiu.se. Utanför Uppsala län bokas Lisa genom Athenas.

Region: martin.price@boiu.se

Alla våra utbildningar hittar du på sidan boiu.se/utbildning

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här