Publicerat: 2022-01-11 Dags att ansöka om Guldkantsbidraget 2022

Ansökningsperioden för Guldkantsbidraget 2021 är öppen till och med den 28 februari.

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund och kan ges till sommaraktiviteter för barn och unga i Uppsala län.

Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka. Privatpersoner och företag kan inte söka. Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunens ordinarie verksamhet.

All information och ansökningsformulär finns på sidan för Guldkantsbidraget.

Max Otterman

Projektassistent

Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare.

max.otterman@boiu.se

guldkant@boiu.se

018-410 10 33

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av förbundets styrelse. Barnombudet sköter endast administrationen.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här