Delina med Tobias Smedberg

Publicerat: 2022-03-30 Delina möter Tobias Smedberg

Tobias Smedberg är politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Jag träffade honom för att ställa frågor om bostäder, barn och vräkningar.

Text: Delina Asmerom (prao)
Foto: Karin Sehlin

Tobias säger att rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Alla ska ha rätt till en bostad. Han menar att politiker är skyldiga att se till att befolkningen har möjligheter att bo någonstans. Det är en av de viktigaste frågorna han jobbar med!

– I  Uppsala byggs det många lägenheter men det är för dyra bostäder, som i vissa fall står tomma för att människor inte har råd att bo där. Samtidigt finns det många andra människor som bor trångt eller som letar efter boende men ej hittar.

Trots att det byggs många bostäder kommer bara vissa människor in på bostadsmarkanden, eftersom det krävs banklån för att kunna köpa. För att få banklån behöver man betala en stor del av summan själv. Det gör att de rika har möjligheter men många andra hamnar i en svår situation.

– Därför måste man hitta andra sätt att bygga som ej kräver tjock plånbok. Ett sätt att göra det är att bygga hyresrätter. Det betyder att du kan flytta in genom att betala månadshyran. Men problemet är det byggas för få hyresrätter i Uppsala. Vi politiker måste se till att det byggs på ett enklare sätt, där bostäder har bra kvalitet och lägre kostnad. Vi behöver prioritera hur vi använder pengarna i samhället så att det inte blir så djupa orättvisor!

Tobias menar att man kan stärka kommunens ansvar för bostäder genom att bygga fler hyresrätter men att man idag gör tvärtom.

Ett annat problem är de barnvräkningar som pågår i Sverige. Enligt Tobias bör det helt förbjudas att barnfamiljer vräks från sitt hem. Samhället har ansvar att gå in och hjälpa de familjer som behöver stöd. Han vill se en nollställning av antalet barnvräkningar!

– Barnkonventionen ska spela större roll och när barn vräks är det tecken på man inte följer barnkonventionen. Politikerna har misslyckat när man har byggt ett samhälle som gör att familjer inte kan stanna var i sitt hem.

Tobias säger att barnens åsikter är jätteviktiga och att det är bra att barn hör av sig med olika förslag.

– Det finns barn som hör av sig och är upprörda eller oroliga över något och då tycker jag att vi politiker bör lyssna, återkoppla och visar att vi agerar. Sen tror jag att kommunen skulle kunna bli mycket bättre på att göra det på ett mer systematiskt sätt. Till exempel skulle kommunen kunna ha något liknande ett ungdomsparlament och ta in fler medborgarförslag och ha andra metoder för att underlätta för människor att kunna höra av sig med sina förslag.

– Jag tycker att unga ska få större deltagande i demokratin genom att vi sänker röståldern så som andra länder har provat, med goda resultat. Att sänka röståldern till 16 år är ett sätt att få unga att engagera sig mer!

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här