Liljeforsskolansept2017

Publicerat: 2017-10-03 Det här vill Uppsalas femmor ändra på

Under tre veckor i början av höstterminen 2017 genomförde BOiU klassbesök i årskurs 5 på sexton skolor runt om i Uppsala kommun. Totalt träffade vi cirka sexhundrasjuttio elever.

Under klassbesöket diskuterade vi barnkonventionen och genomförde påverkansövningar.

Övningarna bestod i att eleverna fick skriva ned sina åsikter och förslag till förbättringar på fem stora papper med rubrikerna Trafik, Uppsala – där jag bor, Trygghet, Fritid och Skolan.

Sedan fick de rösta på de förslag eller uppfattningar som kommit fram. Varje elev hade fem röster att fördela helt efter egen åsikt och röstade individuellt. Vi berättade sedan för eleverna att vi vidarebefordrar de synpunkter och förslag som fått flest röster till politiker och andra berörda parter i Uppsala kommun.

I filen nedan finns samtliga framröstade synpunkter från alla de skolor vi besökte. Dels visas de synpunkter och förslag som fått flest röster i respektive klass på en skola. Dels visas under rubriken Övrigt/generellt, det som lyfts ofta sett över en hel skola. För de skolor där det endast finns en klass 5 utgår denna uppdelning.

Synpunkterna från klasserna

Åsikterna är samlade i en fil som du laddar ner här.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här