Barnkonventionens artikel 12 föreställande ett barn med t-shirt, som vänd mot en äldre man med skägg och ett mycket stort öra säger sin åsikt i form av en pratbubbla med ett utropstecken.

Publicerat: 2017-09-14 Bästa sätten att lära sig av barn och ungdomar – en inspirerande förmiddag

För dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn.

En inspirations- och utbildningsdag för dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn.

Onsdag 8 november 2017 på Grand.

Arrangemang: BOiU, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSO Uppsala län

Youtube ikon
Se filmerna i följd på Youtube.

Introduktion


Lisa Skiöld och Martin Price, BOiU

Slingan

Hur unga med diabetes 1 lär sig om och påverkar sin behandling, och samtidigt tycker till i patientråd.

Inger Wahlström Johnsson

Presentation som pdf.

Jag planerar

Hur unga i habiliteringen med bildstöd ges inflytande över sin vardag.

Curt Westin, Eva Spångberg

Presentation som pdf.

Medskick till gruppdiskussion 1

Martin Price, BOiU

Dialogforum på Fyrisgården

Hur unga med funktionsnedsättning träffar politiker och tjänstemän som kan påverka deras vardag.

Ulrika Backlund

Presentation som pdf.

FINA-projektet. Inflytande för unga i naturen

Unga med funktionsnedsättning får komma ut i naturen. Och påverka.

Eva Arnemo

Presentation som pdf.

Barnkonsekvensanalys inför ombyggnation av intensivsjukvården

Region Uppsala tar på olika sätt in ungas åsikter om lokaler och information.

Maria Askelöf

Presentation som pdf.

Ungdomsråd för ensamkommande

Socialtjänsten i Uppsala kommun utbyter kunskap med unga ensamkommande.

Johan Eikman

Presentation som pdf.

Utvärdering

Lisa Skiöld, BOiU

Sammanfattning

Embla Åhlén, patientråd Akademiska barnsjukhuset

Utställare

Folktandvården – pekskärm för unga besökare 3-6 år, Kristin Markman
Våra dialogmetoder – Barnombudet i Uppsala län, Fredrik Norén
Myndigheters dialog med unga – Socialstyrelsen inventerar, Thomas Jonsland
Tonårspaneler – U-care Uppsala universitet, Helena Grönqvist
Dialog med unga om psykisk ohälsa – Pillerpodden, Siri Strand
Ipad för inventera fritidsintressen – Habiliteringen, Niklas Rossi
Expertråd unga med CF – CF-förbundet, Lotten Sundin Björk
Intervju med hjälp av dator – In My shoes, Uppsala universitet, Karin Fängström

Goda exempel

Framsidan till häfte om bra dialoger med barn

Läs vår folder med exempel på hur verksamheter gjort för att ta del av barns och ungas åsikter och kunskaper.

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här