Barnkonventionens artikel 12 föreställande ett barn med t-shirt, som vänd mot en äldre man med skägg och ett mycket stort öra säger sin åsikt i form av en pratbubbla med ett utropstecken.

Publicerat: 2017-09-14 Bästa sätten att lära sig av barn och ungdomar – en inspirerande förmiddag

Se film och ta del av presentationerna från dagen här.

För dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn.

Datum: Onsdag 8 november

Tid: 09.00–12.30

Plats: Grand (Trädgårdsgatan 5) mitt i Uppsala

Målgrupp: För dig som jobbar med barn och unga i soc – vården – fritid

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för dig som arbetar för Uppsala kommun, Region Uppsala (fd landstinget) eller ideell sektor. Avgift 500 kr för övriga samt för anmälda som inte dyker upp.

Anmälan är stängd.

Arrangemang: BOiU, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSO Uppsala län

Program

Goda exempel i korta presentationer. Fler programpunkter kan tillkomma.

Programmet som pdf.

Slingan

Hur unga med diabetes 1 lär sig om och påverkar sin behandling, och samtidigt tycker till i patientråd.

Jag planerar

Hur unga i habiliteringen med bildstöd ges inflytande över sin vardag.

Dialogforum på Fyrisgården

Hur unga med funktionsnedsättning träffar politiker och tjänstemän som kan påverka deras vardag.

FINA-projektet. Inflytande för unga i naturen

Unga med funktionsnedsättning får komma ut i naturen. Och påverka.

Barnkonsekvensanalys inför ombyggnation av intensivsjukvården

Region Uppsala tar på olika sätt in ungas åsikter om lokaler och information.

Ungdomsråd för ensamkommande

Socialtjänsten i Uppsala kommun utbyter kunskap med unga ensamkommande

 

Dessutom

Förmiddagen avrundas av en ungdom som också är deltagare i ett av patientråden. Hon summerar vad hon hört och tänkt under dagen.

Utställare

Folktandvården – pekskärm för unga besökare 3-6 år, Eva Hedman,
Våra dialogmetoder – Barnombudet i Uppsala län, Fredrik Norén
Knas hemma – ungas perspektiv på samhällsplaceringar
Myndigheters dialog med unga – Socialstyrelsen inventerar, Thomas Jonsland
Tonårspaneler – U-care Uppsala universitet, Helena Grönqvist
Dialog med unga om psykisk ohälsa – Pillerpodden, Emma Westas Rödin, Siri Strand
Ipad för inventera fritidsintressen – Habiliteringen, Niklas Rossi
Förening unga överviktiga – I-heart, Orley Andreasson
Expertråd unga med CF – CF-förbundet, Lotten Sundin Björk
Intervju med hjälp av dator – In My shoes, Uppsala universitet, Karin Fängström

Lunch

Efter programmets slut klockan 12.30 äter de som vill lunch tillsammans. (självkostnadspris)

Goda exempel

Framsidan till häfte om bra dialoger med barn

Läs vår folder med exempel på hur verksamheter gjort för att ta del av barns och ungas åsikter och kunskaper.

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här