Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

Publicerat: 2021-03-02 Dialoger med barn och unga ​– varför, när och hur?​

Seminarium med beskrivning av vår dialogkarta samt goda exempel på dialoger.

BOiU:s dialogkarta är en hjälp att navigera när du vill veta vad barn och unga tycker, eller vill låta barn och unga påverka beslut.

Varje barndialog har specifika utmaningar. Kartan hjälper dig att

  • få syn på tidsramar,
  • se möjligheter och risker, och
  • ger en tydlig bild av vad som behöver göras, och när.

Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Läs mer om dialogkartan.

När: Torsdag den 15 april, kl 10-11.30
Hur: digitalt/online. Mer info kommer.
Anmälan: i formuläret nedan. Sista anmälning den 14 april kl 12.
Kostnadsfritt för personal och förtroendevalda i Uppsala kommun och Region Uppsala, samt personer inom ideella föreningar i Uppsala län. 500 kr för övriga.

Arrangemang tillsammans med Uppsala kommun.

Titta gärna på Dialogdagen 2017 i förväg.

 

OBSERVERA

att arrangemanget måste anges exakt som nedan med engelsk månad tre bokstäver eller fulltext (t ex april, may, oct). Annars fungerar inte flödet för att lägga in deltagare i Sharepoint.

Titel||Datum:dd mmm yyyy

Eventuella nya fält för kostnader måste föras in i rätt mejlprocessor.

Boka plats

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Digitala arrangemang sker i plattformen Teams. Du kan delta även om du inte har ett konto i Teams. Du får länken någon dag före utbildningstillfället.

Dialogkartan

Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut? Då är BOiU:s dialogkarta ett bra verktyg.

Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Kort sagt är kartan en god hjälp för att kvalitetssäkra barndialoger.

Kontakta oss om du är intresserad av att använda kartan eller vill att vi bistår dig vid utformning av dialog med barn och unga.

Läs mer om dialogkartan.

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här