Publicerat: 2016-10-06 Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringsgrunder

  • Kön
  • Ålder
  • Könsöverskridande identitet (till exempel om en kille klär sig som tjejer brukar klä sig)
  • Sexuell läggning (vem man blir kär i)
  • Etnicitet (varifrån man kommer eller vilken hudfärg man har)
  • Funktionsnedsättning
  • Religion/tro

Läs mer här

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här