fbpx

Publicerat: 2016-10-06 Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringsgrunder

  • Kön
  • Ålder
  • Könsöverskridande identitet (till exempel om en kille klär sig som tjejer brukar klä sig)
  • Sexuell läggning (vem man blir kär i)
  • Etnicitet (varifrån man kommer eller vilken hudfärg man har)
  • Funktionsnedsättning
  • Religion/tro

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här