Publicerat: 2018-11-05 BOiU inrättar expertråd med ensamkommande ungdomar

BOiU har inrättat ett nytt expertråd bestående av åtta ensamkommande ungdomar.

Genom sina erfarenheter har de blivit experter på en mängd frågor inom området ensamkommande ungdomars behov och livsvillkor. Rådet är tänkt att stötta kommunen och andra verksamheter med sakkunskap i frågor som rör målgruppen.

Rådet har redan bidragit med synpunkter till socialförvaltningen och Uppsala stadsmission om det kommande tillfälliga boendet för ensamkommande ungdomar.

Rådet träffas vid behov.

Karin Sehlin

Chefredaktör Word

Karin är chefredaktör för Word. Hon arbetar också med stödärenden och expertrådet med ensamkommande.

018-700 99 35

karin.sehlin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här