Publicerat: 2022-03-08 faktaruta Arvodering kontaktklasser

Arvodering

Deltagande klasser arvoderas av Barnombudet till klasskassan för sitt bidrag.

  • 100 kr/elev som deltar.

Barnombudet ersätts av uppdragsgivaren.

  • Enligt överenskommelse.

Prisexempel

Dialog med tre klasser (90 elever) på olika orter inom länet. Barnombudet är aktiv i hela processen.

  • 18 900 kr plus 9000 kr till klasserna. Totalt 27 900 kr. Ej moms.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här