Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för barn

Barnkonventionen

1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna i världen.

I och med att Sverige har lovat att följa barnkonventionen ska den finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska både få lära sig om sina rättigheter och uppleva dem i praktiken.

2018 kommer hela barnkonventionen antagligen att bli lag i Sverige.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här