Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för barn

Barnkonventionen

1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna i världen.

I och med att Sverige har lovat att följa barnkonventionen ska den finnas med i alla våra lagar. Alla barn ska både få lära sig om sina rättigheter och uppleva dem i praktiken.

2018 kommer hela barnkonventionen antagligen att bli lag i Sverige.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här