Publicerat: 2016-12-14 Faktaruta BKA

Barnrättsliga beslutsprocesser

Region Uppsala har en policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter med formuleringen ”Barnets bästa ska prövas och redovisas i beslutsprocesserna.” Se även avsnitt Mål och aktiviteter, punkt 4.

Landstingets mall för att göra barnkonsekvensanalys

Knivsta kommun har antagit ett beslut om att göra barnkonsekvensanalyser.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här