Publicerat: 2016-12-14 Faktaruta BKA

Barnrättsliga beslutsprocesser

Region Uppsala har en policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter med formuleringen ”Barnets bästa ska prövas och redovisas i beslutsprocesserna.” Se även avsnitt Mål och aktiviteter, punkt 4.

Landstingets mall för att göra barnkonsekvensanalys

Knivsta kommun har antagit ett beslut om att göra barnkonsekvensanalyser.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här