Publicerat: 2016-12-14 Faktaruta BKA

Barnrättsliga beslutsprocesser

Region Uppsala har en policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter med formuleringen ”Barnets bästa ska prövas och redovisas i beslutsprocesserna.” Se även avsnitt Mål och aktiviteter, punkt 4.

Landstingets mall för att göra barnkonsekvensanalys

Knivsta kommun har antagit ett beslut om att göra barnkonsekvensanalyser.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här