Publicerat: 2022-05-10 faktaruta Childrens film

Children’s program

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år och med ett starkt familjeperspektiv.

Här berättar Lars och Helén om varför Children’s program är en bra metod och hur du kan göra för att utbilda dig till ledare. Children’s program drivs av Barnombudet i Uppsala län med stöd från Arvsfonden.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här