Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Ensamkommande och flytt mellan kommuner

Källor

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, SKL, Migrationsverket, Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, Maj 2015. 

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – en vägledning, Socialstyrelsen, Maj 2013. 

 

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här