Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för unga, vuxna och pol

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Sverige åtog sig 1990 att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna. I och med det ska barnkonventionen finnas med i alla våra lagar.

2018 kommer hela barnkonventionen antagligen att bli lag i Sverige.

En särskild kommitté granskar hur länderna följer barnkonventionen. Läs den senaste granskningen här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här