fbpx

Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för unga, vuxna och pol

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Sverige åtog sig 1990 att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna. I och med det ska barnkonventionen finnas med i alla våra lagar.

Den 1 januari 2020 blev hela barnkonventionen svensk lag.

En särskild kommitté granskar hur länderna följer barnkonventionen. Läs den senaste granskningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här