Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för unga, vuxna och pol

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Sverige åtog sig 1990 att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna. I och med det ska barnkonventionen finnas med i alla våra lagar.

2018 kommer hela barnkonventionen antagligen att bli lag i Sverige.

En särskild kommitté granskar hur länderna följer barnkonventionen. Läs den senaste granskningen här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här