Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta Barnkonventionen för unga, vuxna och pol

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Sverige åtog sig 1990 att följa barnkonventionen, som ett av de första länderna. I och med det ska barnkonventionen finnas med i alla våra lagar.

Den 1 januari 2020 blev hela barnkonventionen svensk lag.

En särskild kommitté granskar hur länderna följer barnkonventionen. Läs den senaste granskningen här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här