Publicerat: 2016-11-29 Faktaruta FN-kommittén för barnets rättigheter

FN-kommittén för barnets rättigheter

  • Säte i Genève
  • 18 ledamöter (två svenskar har varit med) i två kamrar utses av sitt land men representerar sig själva.
  • Webbplats.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här